حمایت مجلس از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه صندوق های سرمایه گذاری جسورانه (vc)از حمایت مجلس برخوردارند اعلام کرد: راهی به جز حمایت از شرکت های دانش بنیان در کشور نداریم و لازم است که این شرکت ها به شکلی قدرتمندانه از سوی دولت نیز حمایت شوند .
علی قربانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، درباره عملکرد سازمان بورس در حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت :حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از بندهای ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است و حمایت بازار سرمایه از این شرکت ها که پایه واقتصاد آنها بر اساس دانش استوار است،قطعاً رشد و بهره وری در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.
وی افزود:در نتیجه این حمایت علاوه بر رشد عملکرد این شرکتها شاهد بالا رفتن راندمان اقتصادی کشور و در نهایت ایجاد اشتغال ، افزایش تولید و رونق اقتصادی خواهیم بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد نقش صندوق های سرمایه گذاری جسورانه(vc) در بازار سرمایه تصریح کرد: صندوق سرمایه گذاری جسورانه کمک قابل توجهی به حوزه کار آفرینی بسیار کرده و از حمایت مجلس نیزبرخوردارند .
قربانی افزود: برای تداوم فعالیت این صندوق ها بایدحمایت لازم از آنها صورت گرفته و در کنار آن شرکت های دانش بنیان ، صادرات ، افزایش تولید و کاهش تعرفه ها پشت سر آنها قرار گیرند تا موجب بهره وری این صندوقها شده و سرمایه گذاری در این صندوقها برای سرمایه گذار مقرون به صرفه باشد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه ما راهی به جز حمایت از شرکت های دانش بنیان در کشور نداریم تصریح کرد : لازم است که این شرکت ها به شکلی قدرتمندانه از سوی دولت نیز حمایت شوند .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد بورس در حوزه ابزارهای نوین مالی نیز گفت : استفاده از این قبیل ابزارها نیازمند شفافیت است و نتیجه شفافیت انجام سرمایه گذاری های بیشتر در بورس است و در صورتی که از این ابزار به نحو بهتری استفاده شود موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
گفتنی است تامین سرمایه آرمان با هدف جذب منابع مالی و به منظور سرمایه گذاری در طرح های مخاطره پذیر اقدام به پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی در هفته دوم شهریور ماه خواهد کرد.

UA-79147777-1